Wijk van de toekomst in Gieten

Langer thuis blijven wonen in een energiezuinig huis. In Gieten wordt daarmee geëxperimenteerd in de Wijk van de toekomst. Niet alleen worden woningen er verduurzaamd, er wordt meteen gekeken naar de veiligheid en het comfort met het oog op de oude dag. Op die manier zijn de huizen in alle opzichten klaar voor de toekomst.

Project voor  huur- en koopwoningen

De wijk van de toekomst is een wijk vlakbij het centrum van Gieten. In totaal gaat het om 370 woningen die niet alleen energieneutraal, maar ook levensloopbestendig worden gemaakt. Het gaat om 170 huurwoningen van woningcorporatie De Volmacht en 200 koopwoningen. De proef geldt dus voor zowel huurders als huiseigenaren.

Modelwoning aan de Wemenweg

Aan de Wemenweg in Gieten wordt de komende tijd gewerkt aan een modelwoning. Hierin is te zien hoe de huizen in de Wijk van de toekomst verduurzaamd kunnen worden, maar ook hoe huizen geschikt gemaakt worden om er langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Eind juni is het bouwbord bij de modelwoning onthuld door wethouder Co Lamberts van de gemeente Aa en Hunze en Jaap Boekholt van Woningstichting De Volmacht. Het is de bedoeling dat de modelwoning in het najaar 2018 te bezoeken is voor geïnteresseerden.

Meer informatie

Meer informatie over De Wijk van de Toekomst in Gieten vindt u op de website van De Volmacht. Hier kunt u ook de meest recente nieuwsbrieven over het project Wijk van de Toekomst bekijken en de plannen voor alle deelgebieden.